Αγρόκτημα Αγγελάκη

10η Οδός, 57001 Ταγαράδες
Θέρμη, Θεσσαλονίκη

T. 23920 72072
K. 69 444 111 34
info@protectsa.gr